شنبه 1394/12/29 18:11 نظرات ()
این اینفوگرافی درباره ملی شدن صنعت نفت است و آن را در سال ۹۴ برای شبکه Press TV ساختیم.
تهیه کننده و نویسنده: یوسف پورانوری
موشن گرافیک: بهروز قزل
صداگذاری: ساتراپ شجاعی
راوی: کاملیا قجر