پنجشنبه 1394/12/13 17:57 نظرات ()
این اینفوگرافی را برای انتخابات مجلس در سال 94 برای مخاطبان شبکه Press TV ساختیم.
تهیه کننده و نویسنده: یوسف پورانوری
موشن گرافیک: بهروز قزل
صداگذاری: ساتراپ شجاعی
راوی: کاملیا قجر